PRIVATPERSONER (RUT/ROT)
C. Transporter av bohag och lösöre till och från magasinering.
- Flytta hela eller enstaka delar av hushållets bohag mellan bostad och magasin.
- Packa ned och upp, lasta, lossa eller liknande förberedelser för transport.
- Avdraget uppgår till 50% av arbetskostnaden.
- Avdraget omfattar inte transporter av bohag och lösöre till soptipp eller återvinningscentral.
Tillbaka