PRIVATPERSONER (RUT/ROT)
RUT-avdrag:
A. Flyttning av bohag som ingår i kundens hushåll.
B. Transporter av bohag och lösöre till försäljning för återanvändning.
C. Transporter av bohag och lösöre till och från magasinering.
D. Hämtning och lämning av tvätt hos tvättinrättning.
ROT-avdrag:
Bortforsling av avfall ger inte rätt till ROT-avdrag. Detta gäller såväl bortforsling av hushålls- och trädgårdsavfall som bortforsling av byggmaterial eftersom detta är en transporttjänst.