PRIVATPERSONER (RUT/ROT)
A. Flyttning av bohag som ingår i kundens hushåll.
- Flytta hela eller enstaka delar av hushållets bohag mellan olika bostäder.
- Packa ned och upp, lasta, lossa eller liknande förberedelser för transport.
- Avdraget uppgår till 50% av arbetskostnaden.
- Avdraget omfattar inte hemköring av exempelvis en nyanskaffad soffa.
Tillbaka