PRIVATPERSONER (RUT/ROT)
B. Transporter av bohag och lösöre till försäljning för återanvändning.
- Exempelvis till auktioner, loppmarknader och andrahandsbutiker.
- Bära, lyfta och lasta godset vid bostaden – transportera godset till återförsäljare – lossa och bära in godset hos mottagaren.
- Avdraget uppgår till 25% av totalkostnaden.
- Avdraget omfattar inte transporter av bohag och lösöre till soptipp eller återvinningscentral.
Tillbaka