Exempel 4

Avsändaren eller Mottagaren beställer upphämtning, varefter vi hämtar hos Avsändaren och levererar till Mottagaren samt hämtar och återlevererar Mottagarens returgods till Avsändaren.

Beställaren försäkrar godset och står också risken för skador som ligger utanför vår kontroll.
Tjänsten lämpar sig främst för verksamheter som baseras på kontinuellig service, underhåll och utbyte av egna- eller kundägda produkter. Exempelvis lokalvårdsutrutning, emballage, textilier eller verktyg och maskinutrustning.