Hur hanterar ni er IT-utrustning?
Vi ombesörjer:
- nedmontering - sortering - bortforsling
- insamling - paketering - avlämning
av begagnad- eller utrangerad IT-utrustning för återcirkulation (försäljning och återanvändning) och, i förekommande fall, för destruktion och återvinning.
Vi ombesörjer naturligtvis även transporter av ny eller begagnad IT-utrustning till-, från- och emellan beställarens driftsställen och "hemarbetsplatser eller hemmakontor".
Beställaren försäkrar allt utrustning och står också risken för alla skador som ligger utanför vår kontroll.
Tillbaka